Co dělat, když vás obtěžuje stavba na černo


Stavba na černo v sousedství může být velice nepříjemným problémem.

Když někdo začne stavět bez stavebního povolení, říká se, že staví na černo, formálně pak jde o neoprávněnou stavbu. Pokud taková budova, přístavba nebo garáž nikomu nepřekáží, pak vás asi nenapadne hledat možnosti, které vedou k jejímu zákazu nebo dokonce zbourání. Často se ale stává, že stavby na černo obtěžují a zavazí. Jaké máte v takovém případě možnosti a co dělat, aby došlo k nápravě?

 

Stavba na černo se nemusí týkat jen kompletně nových domů nebo velkých přístaveb. Může se jednat třeba o větší pergolu nebo nový plot. V takovém případě by měli být sousedé vyrozuměni o plánovaných úpravách nebo stavbách. A pokud se tak neděje, podezření padá na jediné - na černou stavbu.

Stavba na černo - co říkají zákony

Stavby a stavební úpravy podléhají zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Tam je stanoveno, pro které stavby je stavební povolení nutné a pro které ne (týká se to také terénních úprav, zařízení a udržovacích prací). Neexistuje tedy možnost jakéhokoliv svéhlavého budování bez ohledu na sousedy a další spoluobčany. Dále je také důležité vědět, že pro neuvedené stavby je vždy nutno obstarat stavební povolení.

Co dělat, jakmile soused začne stavět stavbu na černo

  • V první řadě je vhodné pokusit se domluvit se sousedem. Pokud ale všechny pokusy selžou, nebude jiná možnost, než se vydat na stavební úřad.
  • Informujte se na místním stavebním úřadě: možná přeci jen existuje povolení pro stavbu a k vám se nedostalo (ačkoliv mělo). Na úřadě o tom bude v každém případě doklad. Jestli nic takového neexistuje, je nutno provést kontrolní prohlídku (povinnost úřadu).
  • Řízení o odstranění stavy: zahajuje stavební úřad, ovšem je tu jeden háček:
O stavební povolení lze zažádat i dodatečně. Předloženy musí být podklady stejné, jako při řádné žádosti o povolení stavby.

Pokud tak učiní, řízení o odstranění stavby na černo je zastaveno a probíhá to o jejím povolení. Odstranění stavby na černo je však výsledkem procesu jen zřídka kdy… Další variantou ještě může být podnět k zahájení řízení o přestupku, resp. správním deliktu.

Fotolia_46578927_XS

  • Podávání námitek: v průběhu řízení ale můžete podávat námitky, jimiž se příslušní administrativní pracovníci musí zabývat. Pokud by stavba nakonec byla přeci jen povolena, celý proces alespoň znepříjemníte. Že se ale nejedná o ideální stav sousedských vztahů (ať budoucích či současných) je jasné.

Pokuta za stavbu na černo

Stavba na černo spadá do kategorie přestupků a tomu, kdo takovou stavbu realizoval, může být vyměřena pokuta od půl milionu až do milionů korun. Jako zvláštní případy se pak posuzují stavby v chráněných krajinných oblastech, kde je horní hranice až na dvou milionech korun.

Časté jsou také případy, kdy se stížnost ke stavbě na černo protahuje vinou liknavosti úřadu. A proto, že se jedná o přestupek, po roce již nejde projednat. Lhůta pro zahájení řízení je 30dnů, poté máte možnost podat podnět na přijetí opatření proti nečinnosti, případně až žalobu ke správnímu soudu. Jak vidno, peripetie se stavbami na černo jsou během na dlouhou trať.

publikováno: 19. 3. 2013
Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.