Pojištění majetku: co všechno lze pojistit


O ochranu majetku se může postarat domovní alarm_Fotolia_31895141_XS

Ke každému bytu, domu, chatě, ale i dalším součástem našeho bydlení patří pojištění domácnosti. Pro někoho zbytečná záležitost se však může vyplatit, a to v nejen v případě přírodních katastrof, ale také v neočekávatelných situacích, jakými může být požár, vytopení sousedem či krádež a vandalismus. Pojištění domácnosti ale zahrnuje mnohem více, než jen obytné prostory.

V rámci pojištění domácnosti lze pojistit movité i nemovité věci, tedy vše, co má nějakou cenu. Od samotného domku, až po drobné vybavení. S tím také souvisí jedna skutečnost, jež bývá často opomíjena – smlouva by se měla v průběhu let přizpůsobovat hodnotě věcí.

Pojišťujte promyšleně

Ještě předtím, než začnete porovnávat ceny a nabídky jednotlivých pojišťoven, je dobré mít konkrétní představu o tom, co chcete pojistit, v jakém rozsahu a proti jakým rizikům.
Pojistná smlouva potom stanovuje a vymezuje rozsah pojistného krytí, kde se objevují nejen ona rizika, ale také výluky – tedy případy, na které se pojištění nevztahuje. Smlouvu si proto důkladně zkontrolujte. Situace, kdy klient si klient pojišťovny neuvědomí, co je ve smlouvě zahrnuto právě mezi výlukami, a přesto požaduje v takové situaci pojistné plnění, jsou velmi časté. Nejčastěji se to týká případů, kdy existuje velká pravděpodobnost úmyslu, případně když se jev opakuje často.

Co zahrnuje pojištění majetku

Pojistnou událostí se v případě pojištění majetku rozumí zpravidla krádež vloupáním a s tím spojený vandalismus či poškození živelnou událostí (vytopení, požár, kroupy…).

Pojištění nemovistosti a pojištění domácnosti

  • chaty, chalupy, garáže nebo bytové jednotky
  • připojištění vedlejších staveb jako bazén či studnu
  • zajištění zahradní architektury
  • stavební části
  • vybavení domácnosti, sklepa i garáže jako je nábytek, technické zařízení či umělecká díla

Pojištění se vztahuje i na zařízení, které bylo pořízeno až po uzavření smlouvy!

Pojištění lze sjednat proti riziku požáru, výbuchu, uderu blesku, vichřici, zemětřesení ale třeba i proti pádu letadla. Dále zahrnuje riziko pádu stromu a stožáru. Pamatuje na sesuv půdy, laviny, zřícení skal, zeminy, tíhu sněhu a námrazu. Chráněn je i proti vodě z vodovodních potrubí a kanalizaci. Není třeba uzavírat smlouvu na všechna rizika, lze jen vybrat jen některá.

Fotolia_26718800_XS

Doplňkové pojištění:

  • odcizení a vandalismus
  • záplavy a povodně (důležitou roli hraje lokalita)
  • zkrat a přepětí

Hodnota pojišťovaného majetku

Tuto částku si vybíráte sami v rámci pojištění a je třeba dávat pozor na tzv. podpojištění. Pojistka by měla pokrýt aktuální hodnotu majetku. Nesmí se ale zapomenout, že hodnota se časem snižuje. Základní pojištění navíc povětšinou kryje škody na některých zařízeních jen do určité výše – týká se to hlavně moderní techniky jako jsou TV, notebooky, cennosti, ale třeba i umělecká díla.

Proto, aby byl váš dům pojištěn odpovídajícím způsobem, je ale potřeba jej mít i adekvátně zabezpečený. Některé pojišťovny pak přímo vyžadují bezpečnostní prvky na dveřích a oknech. V průběhu let nevytěsňujte pojištění majetku zcela z mysli je vhodné jej jednou za čas (cca 3-5 let) aktualizovat s ohledem na nové majetkové poměry a jiné skutečnosti, na něž se bere ohled.

publikováno: 6. 5. 2013
Rozbalit všechny příspěvky
Změnit pořadí komentářů
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.