PR článek

Prodej poloviny pozemku se neobejde bez souhlasu spoluvlastníka


Pozemek Rudolfa Milana

Právní úprava zákonného předkupního práva prošla hned dvěma velkými změnami. Zákonodárci nejprve s novým občanským zákoníkem tuto možnost zrušili, ale následně se opět objevuje od ledna 2018. Od nového roku tedy spoluvlastníci nemovitostí musí nejdříve nabídnout nemovitost ke koupi spoluvlastníkům, a teprve potom ostatním možným kupcům.

Spoluvlastnictví nemovitosti zakládá povinnost nabídnout podíl nejprve ostatním

Všichni majitelé domu, bytu či pozemku, kteří vlastní podíly v určitém poměru se musí dohodnout na společném užívání věci. Pro zjednodušení si představte situaci, ve které dva lidé vlastní jediný pozemek. Oba dva mohou využívat celou nemovitost, avšak pouze z 50 %. Jestliže se jeden z nich rozhodne svou polovinu prodat, musí ji nabídnout tomu druhému ze zákona. Od 1. 1. 2018 občanský zákoník stanoví tuto povinnost pro všechny spoluvlastníky nemovitých věcí.

RK PATREAL, která má dobré reference, zajistí komunikaci se spoluvlastníkem

Vztahy mezi spoluvlastníky v některých případech nejsou ideální, a tak může zákonnou povinnost nabídnutí poloviny k prodeji zajistit realitní makléři. Přijmutí či odmítnutí této nabídky je čistě na druhém spoluvlastníku. Klíčovou roli v této transakci hrají srovnatelné podmínky, za jakých se bude polovina pozemku nabízet ostatním. Přirozeně nejdůležitější z těch podmínek je cena prodávaného podílu. Není tedy možné spoluvlastníku nabídnout podíl za výrazně vyšší cenu nebo mu odkup jakkoli ztěžovat.

I zákonné předkupní právo má své výjimky

Povinnost nabídnutí podílu nemovitosti ostatním spoluvlastníkům se nevztahuje na převody podílu mezi příbuznými. V tomto případě ani nezáleží na tom, zda se jedná o převod úplatný či bezúplatný. Jestliže se rozhodnete darovat svůj spoluvlastnický podíl k jakékoliv nemovitosti svým dětem, nemusíte požádat o svolení dalších spoluvlastníksů.

Předkupnímu právu se můžete vyhnout reálným rozdělením pozemku

Pokud se spoluvlastnictví jeví jako problematické, máte možnost jej zrušit a vypořádat. V případě pozemků to většinou vyústí v jejich reálné rozdělení podle podílů spoluvlastníků. K tomuto rozdělení dochází ideálně na základě dohody všech, avšak je možné požádat o něj soudní cestou. Podkladem pro rozdělení pozemku musí být vypracovaný geometrický plán, ve kterém se zakreslí budoucí hranice jednotlivých pozemků. Do tohoto procesu také musí zasáhnout stavební úřad, který posoudí vhodnost takového rozdělení s ohledem na přístup z veřejné komunikace, přívod služeb na pozemek a podobně. Díky těmto podkladům se rozdělení formálně zapíše i do katastru nemovitostí. Pokud máte další dotazy týkající se nemovitostí ve spoluvlastnictví, obraťte se na realitní makléře společnosti PATERAL, kteří mají kvalitní reference od svých klientů.

publikováno: 5. 12. 2017
Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.