PR článek

Pronájem družstevního bytu musíte nechat schválit družstvem


3-1_vychodilova

Jestliže vlastníte družstevní byt a chcete jej dále pronajímat, musíte získat souhlas pověřeného orgánu družstva. Toto omezení plyne z právních vztahů, které se k družstevnímu bytu vážou. Vlastníkem bytové jednotky zůstává korporace bytového družstva a nákupem podílu v této společnosti získáte oprávnění ke sjednání nájemní smlouvy. I když tedy „koupíte družstevní byt“, fakticky pouze získáte právo k bydlení na základě nájmu. Nicméně i nájemce může daný byt dále pronajímat, a to formou podnájemní smlouvy.

Nájem či podnájem? Pojmy, které se velmi liší

Přestože je družstevní bydlení v České republice velmi rozšířené, zvláště v panelových domech, ve kterých bydlí mnoho nájemníků, panují o něm často mylné představy. Důležité je rozpoznat konkrétní majetkoprávní vztahy. Formálním vlastníkem bytu, který je také zapsán v katastru nemovitostí, zůstává bytové družstvo, jako speciální právnická osoba (společnost, korporace). Nájemci jednotlivých bytů jsou současně členy tohoto družstva a vlastní podíl v této korporaci. Tento podíl se pevně váže na právo užívat byt a bydlet v něm, nicméně stále se jedná o nájemní vztah. Nájemce nemám podle platných zákonů právo dát byt opět do nájmu, nicméně může vytvořit tzv. podnájem. Tento institut popisuje formu bydlení, která je navázaná na nájem. V případě družstevního bytu však podnájem vyžaduje schválení.

Pronájem družstevního bytu podléhá schvalovací proceduře

Při bydlení v družstevním bytě by měli nájemci přemýšlet nad možnými omezeními, které bytové družstvo pro své členy vytváří. Jedním z nich může být i omezení pro nájemce, aby své byty dále nepronajímali třetím osobám. Pokud chcete dát byt, který jste získali do nájmu na základě zakoupení podílu v družstvu, někomu do podnájmu, musíte si vyžádat souhlas oprávněného orgánu bytového družstva. Tento souhlas může vystavit na konkrétní osobu, které budete byt pronajímat nebo jej družstvo vystaví na konkrétní dobu, po kterou bude smlouva o podnájmu platná. V obou případech to vyžaduje splnění formální procedury schvalování podnájemní smlouvy. Není také výjimkou, že by mohlo dojít i k neudělení souhlasu. Podle odborníků ze společnosti PATREAL by řešení mohlo představovat získání bytu do osobního vlastnictví.

Situace se mění, pokud pronajímáte pouze část svého družstevního bytu

Smlouvu o podnájmu musíte schválit pouze v případě, že se nechystáte v bytě bydlet společně se svým podnájemníkem. Některé byty svým koncepčním rozložením dovolují pronajmout například jeden z pokojů. Pokud budete nadále v bytě bydlet a pouze dáte k dispozici jeden z pokojů, svolení orgánů družstva není potřeba. Bytové družstvo nemůže svým nájemcům zasahovat do toho, s kým se rozhodnou bydlet. Makléři realitní kanceláře PATREAL však doporučují sjednání podnájemní smlouvy. Při řešení potíží s podnájemníkem poslouží smlouva jako nástroj vedoucí k jasnému vymezení společného soužití.

publikováno: 22. 5. 2018
Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.