Likvidace eternitu se řídí přísnými pravidly


eternit - odstranění azbestu

Eternitové střechy už vyšly z kurzu a nahradily je jiné modernější střešní krytiny. V České republice se však stále nachází velké množství budov se střechou z eternitu. Pokud se rozhodnete takovou střechu rekonstruovat a nahradit modernější krytinou, musíte dodržet přísné normou stanovené postupy. Eternit totiž obsahuje karcinogenní azbest, který se při špatné manipulaci uvolňuje do ovzduší. Bez odborné pomoci byste se podle zákona do likvidace eternitu neměli sami pouštět.

Bez stavebního dozoru se do likvidace eternitu nepouštějte

Eternit patří mezi stavební materiály s obsahem azbestu, který se při nesprávné manipulaci uvolňuje do ovzduší a může způsobit vážné zdravotní problémy. Proto je důležité řídit se při likvidaci přísnými normami a pravidly. Pokud nejste specialista v oboru stavebnictví, správný postup likvidace eternitu pravděpodobně neznáte.

Máte-li doma kůlnu, malou zahradní chatku či jinou nevelkou stavbu s eternitovou střechou, kterou byste chtěli zlikvidovat svépomocí, musíte požádat o stavební povolení a plánované práce s azbestem musíte ohlásit na pracoviště Krajské hygienické stanice. Při likvidaci eternitu svépomocí se však musíte vždy obrátit na kvalifikovaného stavbyvedoucího, který vám zajistí odborný dozor a dohlédne na to, že veškeré práce s nebezpečným odpadem proběhnou podle norem a předpisů.

Stará střecha z eternitu

Odstranění eternitové střechy přenechte profesionálům

Bezpečnější a jednodušší volbou je využití služeb specializované firmy, která se na profesionální odstraňování azbestových materiálů zaměřuje. Vyhnete se tak zdravotním rizikům i možným finančním postihům souvisejícím s neodborným odstraněním eternitu. Při likvidace střech na větších stavbách (rodinných domech, stodolách, halách apod.) je povolání stavební firmy nejlepší volbou.

Odborná firma se postará o kompletní zařízení veškeré potřebné dokumentace a povolení, vymezí v místě likvidace eternitu ochranné pásmo, použije správné pomůcky a ochranné prvky proti unikání azbestu do ovzduší, zajistí bezpečné uložení eternitových desek do neprodyšných obalů a následný odvoz na skládku nebezpečného odpadu.

Jak probíhá likvidace eternitu

Ať už se o likvidaci eternitu postará odborná firma, nebo ji budete provádět svépomocí za odborném stavebního dozoru, vždy se musí postupovat podle stanovených pravidel. Prostor, kde dochází k odstraňování eternitu, musí být vymezen ochranným pásmem, ve kterém se musí dodržovat přísná režimová opatření. V tomto pásmu se nesmí jíst, pít ani kouřit, pracovníci musí být vybaveni ochrannou maskou a pracovními oděvy. Odpady a materiály, které obsahují azbest, musí být opatrně odstraňovány bez zbytečného poškození.

Prasknutím eternitové desky totiž dochází k uvolňování nebezpečného azbestu. Eternitové desky se následně umísťují do speciálních neprodyšných obalů, které musí být označeny tak, aby bylo jasné, že je v nich uložený materiál s azbestem. Obaly s eternitem s následně odvezou na skládku určenou k uložení nebezpečného odpadu. Na skládce se musí materiál okamžitě zakrýt, provozovatel pak musí zajistit, aby se azbestová vlákna nemohla uvolňovat do ovzduší.

Vyvarujte se neodborné manipulaci s eternitem, můžete ohrozit sebe i své okolí. Pokud se obrátíte na specializovanou firmu s dobrými referencemi, budete mít mnohem méně starostí. Víte, co je to vlastně eternit a proč se musí odborně likvidovat? Na to se zaměříme v pokračování našeho článku.

POKRAČOVÁNÍ TÉMATU:

CO JE TO ETERNIT A PROČ JE MANIPULACE S NÍM NEBEZPEČNÁ

publikováno: 30. 1. 2019
Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.