Zorientujte se v územním plánu a před stavbou zjistěte vše potřebné

Územní plan – jak se v něm zorientovat?

Povinnost zpracovat územní plán pro celé správní území obce má každá obec v ČR. Jedná se o hlavní koncepční a strategický dokument zajišťující logický a udržitelný rozvoj obce. Územní plán je vždy závazný a je podle něj rozhodováno při územních řízeních. To znamená, že stavební úřad může povolit pouze stavbu, která je v souladu s územním plánem.

Náležitosti územního plánu 

Územní plán se vydává formou opatření obecné povahy – má tedy vždy výrokovou část a odůvodnění. Pro stavebníka (někoho, kdo chce stavět) je zásadní především výroková část. Ta obsahuje závazné regulativy pro výstavbu v území.

Obě části jsou dále rozděleny na textovou a grafickou část, přičemž obsah textové i grafické části je jasně stanoven vyhláškou 500/2006 Sb. Výroková část územního plánu musí obsahovat následující výkresy:

  • Výkres základního členění území
  • Hlavní výkres
  • Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Část odůvodnění musí obsahovat následující výkresy:

  • Výkres širších vztahů
  • Koordinační výkres
  • Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Grafickou část je však možno doplnit i dalšími výkresy či schématy. Stejně jako požadavky na obsah územního plánu, je zákonem stanoven i postup při pořizování územního plánu. Ten se řídí stavebním zákonem (zákon č. 183/2006 Sb.) 

Věnujte studiu územního plánu čas, ať pak nemusíte řešit komplikace

Co by měl člověk vědět, chystá-li se stavět 

Mějte na paměti, že každý záměr musí být v souladu s územním plánem. Proto je dobré se s územním plánem seznámit už na samém začátku projektových prací, tedy před tím, než se rozhodnete stavět.

Zastavitelné plochy

V první řadě je třeba ověřit, zdali je uvažované místo pro zástavbu součástí zastavitelných ploch, případně ploch přestavby. Zastavitelné plochy jsou plochy určené pro budoucí rozvoj zástavby a plochy přestavby jsou plochy, jejichž původní využití již není aktuální a mělo by v nich dojít k přestavbě. Typicky se jedná o bývalé průmyslové areály, dopravní stavby a jiné brownfieldy. Důležité je, že v obou typech ploch se může stavět. Grafické zobrazení zastavitelných ploch a ploch přestavby je součástí výkresu základního členění území a hlavního výkresu.

Podmíněnost rozhodování

Další podstatnou informací obsaženou ve výkrese základního členění území je možná podmíněnost rozhodování v území podrobnější dokumentací či jinýnm podkladem. To může být regulační plán (vždy závazný), územní studie (vždy nezávazná) nebo dohoda o parcelaci. Pokud v územním plánu taková podmínka stanovena je, bez zpracování podrobnější dokumentace se v území nesmí povolovat žádné záměry do doby, než tato dokumentace bude zpracována a schválena.

Hlavní výkres

Hlavní výkres obsahuje zásadní informace o zařazení pozemků do ploch s rozdílným způsobem využití. Zjednodušeně lze říct, že Hlavní výkres stanoví, kde co bude stát, ale ne, jak stavby budou vypadat. Pokud by investor chtěl postavit průmyslový areál v plochách bydlení, s největší pravděpodobností u stavebního úřadu narazí. Pro jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití jsou v textové části stanoveny závazné podmínky na využití pozemků a prostorovou regulaci.

Výkres veřejně prospěšných staveb

Posledním výrokovým výkresem je výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací. Jeho význam spočívá, jak už název vypovídá, ve vymezení staveb, které jsou v obecném zájmu. Jedná se typicky o dopravní stavby, stavby technické infrastruktury nebo prvky ÚSES (územní systém ekologické stability). Důležité je, že pro takové stavby či opatření může územní plán stanovit právo na vyvlastnění nebo předkupní právo.

Některé z výše zmíněných jevů obsahují i výkresy odůvodnění. Ty však nejsou závazné, pouze zdůvodňují řešení přijaté v územním plánu.

Než začnete řešit samotný projekt, zjistěte všechno podstatné o vašem pozemku a území

Změny a úplná znění 

Pokud územní plán nefunguje, jak by měl, případně postupem času dojde k přehodnocení priorit v území, může se pořídit tzv. změna územního plánu. Její rozsah může být ruzný. Existují změny vztahující se na jeden stavební pozemek, které z původně nezastavitelné plochy udělají plochu zastavitelnou, ale i změny vymezující desítky ploch.

Pro správnou orientaci v územním plánu je třeba mít na paměti, že změna ve svém rozsahu nahrazuje územní plán. Je-li tedy v původním územním plánu pozemek vymezen např. pro výstavbu bydlení, ale změnou dojde k jeho převymezení na plochy zeleně, domek už si na pozemku postavit nelze, platí změna. Pro usnadnění orientace se však vždy po schválení změny zpracovává úplné znění (dříve právní stav), které spočívá v promítnutí změny do původního územního plánu. 

Pro laika může být orientace v územním plánu složitá. Každý architekt by se v něm však měl umět orientovat, případně pomoci můžou i zaměstnanci stavebních úřadů a odborů územního plánování, kteří nepochybně dokáží poradit s každou otázkou týkající se územního plánu. Zajímá vás více souvisejících informací? Přečtěte si i tyto články:Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!

Vodní sklo izoluje i chrání proti žáru

Dobrý den,

v minulosti se injektáž vodním sklem prováděla běžně, dnes se však často volí jiné materiály p...

Likvidace eternitu se řídí přísnými pravidly

Dobrý den,

pokud soused likvidoval eternit svépomocí, bez stavebního dozoru a povolení, porušil zákon a hro...

Vhodně zvolená podlaha vám zajistí úspory, bezpečí i pohodlí

Vhodně zvolená podlaha je za mě důležitá jak v domě, tak v bytě (v bytě především kvůli sousedům). I když za n...

Cesta za úsporou začíná výměnou oken! Klidně i na podzim a v zimě

Za sebe musím říct, že opravdu nový okna pomohly, ale ne jen od momentálního tématu, úspora energií, ale u nás...

Dodavatelé elektřiny zkušenosti

Čtvrtý měsíc jsme akorát na tomhle měsíčním tarifu u Bezdodavatele. Na trhu není moc ...

Kuchyně od Oresi zkušenosti

Mně přijde poměr kvalita kuchyně Dolti a cena za ní super. Jako nebyli jsme moc nároční...

Kuchyně od Oresi zkušenosti

Od Oresi mám teďka nabídku, strašně chci kuchyni v kapučínový barvě a tady jsem objevi...
Zobrazit všechna témata

Keramické, nebo kameninové sanitární zařízení?

Keramika a kamenina jsou oba běžně používanými materiály v koupelnách a na toaletách. Každý materiál má své výhody a nevýhody, které je třeba při výběru zvážit.

Jak správně udržovat nábytek z masivu

Nábytek z masivu je nejen krásný na pohled, ale také trvanlivý, dobře opravitelný a zdravotně nezávadný. Máte také v domácnosti stůl, postel, skříň nebo kuchyň z masivu? Výborně! Aby vám ale dlouho vydržel a zů...

Byt

Vytvořte si útulný čtecí koutek

Patříte mezi vášnivé čtenáře a hledáte místo, kde se můžete v klidu ponořit do oblíbené knihy? Vytvořte si doma útulný čtecí koutek. Nejenže vám poskytne klidné místo pro relaxaci a odpočinek, ale také vašemu d...

Recyklace ve stavebnictví – používání druhotných surovin při výstavbě

Když budovy doslouží a použitý stavební materiál nelze opětovně využít při realizaci dalšího projektu, stává se z něj stavební odpad. Tyto odpady tvoří v současnosti asi 30 % všech odpadů vznikajících v Evropsk...

Podzimní údržba sekačky: Jak vyměnit olej

Někteří radí měnit olej v sekačce před zazimováním, jiní zase až na jaře. Obě možnosti jsou v pořádku, nejdůležitější je na výměnu oleje nezapomínat. Pokud se rozhodnete olej vyměnit ještě letos, přinášíme vám ...

Předčasné splacení hypotéky. Vyplatí se to?

Hypotéku si sjednáváte na určitý počet let. Víte, kolik měsíců ji budete splácet, jak vysoká bude měsíční splátka a jak vysoký vám banka určila úrok. Ale co když se rozhodnete pro předčasné splacení hypotéky?

Objevte nové sladidlo Irbis s čekankou

Kdo chce omezit příjem cukru, má šanci. Sladidla k tomu poslouží dokonale a můžete sáhnout i po přírodních zdrojích, jakými jsou stévie nebo čekanka. Nové sladidlo Irbis Čekanka využívá vlastnosti obou těchto r...

Zajímavosti o dýni Hokkaido, které jste možná nevěděli

Podzim je tady a s ním i oblíbené období dýní. Ty sklízíme, vyřezáváme, dekorujeme a samozřejmě používáme i v kuchyni. Jedním z nejoblíbenějších druhů je Hokkaido. Také ji máte rádi? Pak si přečtěte zajímavá fa...

Jaké jsou možnosti využití dřevoplastu (WPC)

Na pohled vypadá jako dřevo, díky využití plastových materiálů je však odolnější a přináší řadu výhod. Řeč je o dřevoplastu (WPC), který se nejčastěji využívá k realizaci teras. Doma i na zahradě však lze využí...

Vrut se vám protáčí? Poradíme, jak opravit vyvrtaný otvor, který je příliš široký

Konstrukční díly mnoha kusů nábytku, doplňků a vybavení jsou spojená vruty. Ty se šroubují do předvrtaného otvoru. Může se ale stá...

5 výhod teplovodního podlahového vytápění

Topná sezóna se rozbíhá, a tak je na realizaci nového topného systému už v podstatě pozdě. Pokud ale vás rekonstrukce nebo realizace novostavby teprve čeká, budete stát před rozhodnutím, pro jaká způsob vytápěn...

Jaké jsou možnosti využití dřevoplastu (WPC)

Na pohled vypadá jako dřevo, díky využití plastových materiálů je však odolnější a přináší řadu výhod. Řeč je o dřevoplastu (WPC), který se nejčastěji využívá k realizaci teras. Doma i na zahradě však lze využí...