Co musí obsahovat smlouva o dílo?

Budete-li na domě či v bytě něco rekonstruovat a oslovíte odbornou firmu, aby vaše představy realizovala, pak s ní pravděpodobně sepíšete smlouvu o dílo, která musí určitě obsahovat několik základních náležitostí, aby byla platná. Musíte si také dát pozor, aby nebyla pro vás nevýhodná. Na co se zaměřit, to vám poradíme v dnešním článku.

Smlouva o dílo může být vytvořena na základě obchodního nebo občanského zákoníku. Jedná-li se o zhotovená nějaké zakázky pro fyzickou osobu, pak se volí typ dle občanského zákoníku. Zákon ji pak vymezuje jako závazek ze strany zhotovitele vůči objednavateli postarat se o realizaci daného díla, a to v rámci dohodnutých termínů a odměny. I když může být ujednána ústně, doporučuje se samozřejmě více písemná podoba, což je řešení lepší pro obě strany.

Smlouva o dílo – základní náležitosti

Smlouva o dílo určitě nesmí postrádat jasné vymezení smluvních stran, tedy osobní údaje o objednavateli a informace o zhotoviteli, tedy firmě. Ve smlouvě musí být dále vymezeno, co je předmětem, tedy dílem, a také musí být uvedena odměna za vyhotovení (do kdy po předání a jakým způsobem bude zaplacena). Důležité je také určení termínu dokončení a případné sankce za zpoždění, neměly by chybět ani možnosti, za kterých lze odstoupit od smlouvy. Mimo to se obě strany mohou dohodnout na různých doplňkových ustanoveních, jako je očekávaná jakost apod. Pokud se strany dohodnou, může být vyhotovení popsáno v jednotlivých krocích s dílčími termíny. Zákon nevymezuje přesnou podobu této smlouvy, jen udává to, co v ní určitě musí být. Dále se mohou obě strany domluvit téměř na čemkoliv, samozřejmě to ale nesmí být v rozporu s občanským zákoníkem (nebo obchodním, je-li smlouva o dílo utvářena pro dvě právnické osoby).

Smlouva o dílo: vzor

Smlouva o dílo
(podle občanského zákoníku)

Jméno a příjmení, trvale bytem ______________ (objednatel)

a

Název společnosti nebo jméno živnostníka, IČ: ___________ se sídlem ……… (zhotovitel)

uzavírají smlouvu o dílo:


I Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zhotovení ________________________ dle dokumentace v přílohách (příloha č. 1 této smlouvy) v místě ______________________ .

II Cena a platby

Celková cena díla je ___________ Kč. Objednatel do ___ dnů od podepsání smlouvy uhradí zálohu ve výši ___________ Kč na účet číslo ­­­­­­­­­­­­­­­­___________. Doplatek ve výši _____________ Kč zaplatí do ___ dnů po doručení konečného vyúčtování a faktury, daňového dokladu. Daňový doklad vystaví zhotovitel po předání zhotoveného díla zadavateli. Dojde-li k prodlení v platbě záloh nebo zbývající části ceny díla, je zhotovitel oprávněn požadovat pokutu ___ Kč za každý den prodlení.

III Termín vyhotovení a podmínky předání díla

Dílo bude zhotoveno do ____________ včetně. K předání a převzetí díla dojde do ____ dnů od zhotovení díla. Převzetí díla bude potvrzeno v písemném vyjádření. V případě nedodržení termínu zhotovení a předání díla zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši ___ Kč za každý den prodlení.

Pokud budou v době předání na díle viditelné vady, k předání a převzetí díla dojde až po jejich odstranění, chyby budou zaneseny v předávacím protokolu. Náklady na odstranění vad nese zhotovitel, smluvní pokuta ve výši ___ Kč za každý den prodlení se účtuje, stejně jako v případě, když by dílo nebylo zhotoveno.

IV Záruka a odstranění vad

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dobu 24 měsíců od předání díla. Pokud objednatel v průběhu záruční doby objeví na díle závažné vady narušující vzhled i technický stav díla, oznámí tuto skutečnost písemně zhotoviteli. Zhotovitel musí vady do ___ dnů od doručení tohoto oznámení na vlastní náklady odstranit.

V Odstoupení od smlouvy

Účastníci smlouvy si ponechávají možnost odstoupení od smlouvy. V případě, že od smlouvy odstoupí objednatel, propadá zaplacená záloha ve prospěch zhotovitele. Zhotovitel je následně oprávněn odvézt si z pozemku objednatele veškeré součásti díla, nebo požadovat po objednateli finanční kompenzaci do výše vzniklých nákladů přesahujících zaplacenou zálohu.

V případě, že od smlouvy odstoupí dodavatel, je povinen vrátit objednateli zálohu za provedení díla, a to do ___ dnů od odstoupení od smlouvy. Dále je povinen zaplatit jednorázové odškodné za neprovedení díla ve výši ___ Kč (do ___ dnů od odstoupení od smlouvy) a na vlastní náklady odvézt z pozemku objednatele veškerý materiál a další součásti, které byly určeny ke zhotovení díla.

Obě strany prohlašují, že smlouvu o dílo sepsaly na základě svobodné vůle a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz připojují své podpisy.


V _______ dne ________

 

______________________ (podpis)
Jméno a příjmení  
(objednatel)  


______________________ (podpis)
Razítko společnosti, jméno a příjmení odpovědné osoby  
(zhotovitel)

 

 

 

Nezapomeňte na to, že u větších zakázek se vyplatí nechat smlouvu o dílo zkontrolovat právníkem. Tak budete mít jistotu, že se nestanete obětí nějaké právní kličky, kvůli níž byste mohli přijít o peníze. Často je základem sporů nejasná formulace nebo nedorozumění plynoucí z nedostatečné dohody obou stran.

 Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!

Přírodní materiály v interiéru: Hřejivé, krásné a luxusní

Materiály, které jsou přírodní jsou pro nás naprosto zásadní. Od chvíle, co jsme koupili nové bydlení se oprav...

Vyplatí se topit klimatizací? Máme pro vás přehled výhod i nedostatků

To, zda se vyplatí topit klimatizací, závisí na několika faktorech, jako jsou velikost místnosti, počet osob v...

Jak natřít radiátor? Máme pro vás několik užitečných tipů

Drátěný kartáč je na starou barvu opravdu nejlepší. Nám to ukázali, když rodiče potřebovali nabarvit radiátory...

Cesta za úsporou začíná výměnou oken! Klidně i na podzim a v zimě

Za sebe musím říct, že opravdu nový okna pomohly, ale ne jen od momentálního tématu, úspora energií, ale u nás...

Chystáte rekonstrukci bydlení? Přinášíme 5 tipů, na co byste si měli dávat pozor

Při rekonstrukci bytu jsme dávali důraz na co nejpřírodnější materály, kvůli tomu, abychom doma neměli žádné z...

Dodavatelé elektřiny zkušenosti

<a href="sd">wdd</a> [url=ds]sd[/url] [sds](https://google.com) https://google.com

Dodavatelé elektřiny zkušenosti

Máte pravdu, potvrdili, že se poplatek má týkat jen odběru pod stropem cen.

Dodavatelé elektřiny zkušenosti

Joo je to pro mě super zpráva, když se k nim v podstatě teprve chystám přejít, ale nic m...
Zobrazit všechna témata

Jak uskladnit barvy, lepidla a další stavební hmoty, aby vydržely co nejdéle

Pořídili jste si barvu, silikon, lepidlo či jinou stavební hmotu, a po dokončení práce vám ještě dost materiálu zůstalo? Pokud dodržíte základní pravidla skladování, vydrží vám dlouhé měsíce. Poradíme, na co si...

Sníh a mráz vs. venkovní stínění – na co si dát pozor?

Sněžení a mrazy tu budou ještě chvíli s námi. Pokud používáte venkovní stínění (rolety, nebo žaluzie), měli byste je používat s obezřetností. Pokud se objeví námraza, při stahování či vytahování byste mohli mec...

Byt

Vymačkejte si pomerančovou šťávu – ručně i s elektrickými pomocníky

Čerstvou šťávu z pomeranče nenahradí ani ten nejdražší džus z krabice. Při pasterizaci, konzervaci a výrobě z koncentrátu se totiž řadu zdraví prospěšných látek vytratí. Vlastní příprava čerstvé pomerančové šťá...

Ozvláštněte interiér obkladem z dřevěných lamel či akustických panelů

Dřevo má v moderním interiéru své pevné místo a designéři přichází s novými nápady, jak jej do prostoru zakomponovat. V posledních letech jsou v oblibě obklady z dřevěných lamel, případně předpřipravených akust...

Pojezdová keramická dlažba – před dům i na parkovací stání

Příjezdové cestičky i parkovací stání se nejčastěji řeší pokládkou zámkové dlažby, případně jiným typem betonových dlaždic. Zajímavou alternativou je však keramická dlažba s parametrem pojezdu, která řeší mnoho...

Výbor (předseda) SVJ – pozor na nejčastější prohřešky

Pokud vlastníte byt v bytovém domě, zřejmě se vás týkají záležitosti spojené se sdružením vlastníků jednotek (SVJ). Ať už jste pouhým vlastníkem, nebo rovnou členem výboru, či předsedou, ohlídejte si dodržování...

Dejte sbohem svíčkám z parafínu. Zdraví příliš neprospívají

Také si během zimních měsíců zlepšujete náladu vonnými svíčkami, které do domovů vnáší hřejivou atmosféru a prostor provoní? Pak zbystřete. Většina svíček, ať už vonných, nebo čajových, je vyrobená na bázi para...

Máte kopu knih a nevíte kam s nimi? Pořiďte si elektronickou čtečku

Patříte mezi vášnivé čtenáře a knihy se povalují všude po vašem bytě či domě? Už nemáte kam další a další knihy ukládat? Popřemýšlejte nad pořízením elektronické čtečky knihy, která vám ušetří spoustu místa. Mn...

5 důležitých pravidel pro saunování

Plánujete pořízení domácí sauny, nebo pravidelně navštěvujete některá z wellness center? V obou případech byste měli znát základní pravidla pro saunování, díky kterým dosáhnete maximálního účinku z hlediska zdr...

Jaké jsou možnosti využití dřevoplastu (WPC)

Na pohled vypadá jako dřevo, díky využití plastových materiálů je však odolnější a přináší řadu výhod. Řeč je o dřevoplastu (WPC), který se nejčastěji využívá k realizaci teras. Doma i na zahradě však lze využí...

Vrut se vám protáčí? Poradíme, jak opravit vyvrtaný otvor, který je příliš široký

Konstrukční díly mnoha kusů nábytku, doplňků a vybavení jsou spojená vruty. Ty se šroubují do předvrtaného otvoru. Může se ale stá...

5 výhod teplovodního podlahového vytápění

Topná sezóna se rozbíhá, a tak je na realizaci nového topného systému už v podstatě pozdě. Pokud ale vás rekonstrukce nebo realizace novostavby teprve čeká, budete stát před rozhodnutím, pro jaká způsob vytápěn...

Jaké jsou možnosti využití dřevoplastu (WPC)

Na pohled vypadá jako dřevo, díky využití plastových materiálů je však odolnější a přináší řadu výhod. Řeč je o dřevoplastu (WPC), který se nejčastěji využívá k realizaci teras. Doma i na zahradě však lze využí...